Zeven puin 20/40

Opdrachtgever
:   Sturm en Dekker BV

Het zeven van puin  20/40 met een trommelzeef, gezeefd met een 20 mm. zeeftrommel.

Puin werd gezeefd ten behoeve van aanleg paardenbak.

Terug naar overzicht